Přeskočit na obsah

DATA

Každoročně se naše společnost podílí na sběru, pořízení a zpracovánídat v rámci zemědělské účetní datové sítě. V jednotném prostředí členských států EU je tato síť označována zkratkou FADN (Farm Accountancy Data Network) a je do ní zapojeno cca 85 tisíc zemědělských subjektů.

Tato produkční, hospodářská a ekonomická data slouží pro srovnávání hospodářských výsledků, řešení aktuálních problémů, analýz a prognóz zemědělské politiky. Data ze sítě FADN jsou rovněž využívána jako podklad pro národní (Mze) i mezinárodní (EU) projekty v oblasti ekonomiky agrárního sektoru a pro zajištění lepších podmínek hospodaření  zemědělských subjektů.

Každý rok jsou výsledky šetření anonymně publikovány a v tištěné formě poskytovány zúčastněným subjektům. Na individuální data jsou přísně aplikovány principy GDPR a ochrany dat.

Kontaktní osoba

Ing. Mojmír Sláma
+420 582 366 134
+420 603 263 520
slama.pv@agrodat.cz