Přeskočit na obsah

APLIKACE SIDUS

Realizován v prostředí 4th Dimension

 • silný databázový systém s příjemným uživatelským rozhraním
 • jednoduchá údržba a snadná přenositelnost
 • automatická údržba integrity datové struktury

Maximálně efektivní a pružné pořízení dat

 • velký důraz na efektivitu a racionálnost pořízení vstupních dat
 • aplikace toho nejlepšího ze systému ASŘ ZPoK
 • možnost nastavení řady parametrů na několika úrovních

Připravenost pro prostředí EU

 • databáze je od počátku navrhována s ohledem na legislativu EU
 • vícejazyčné prostředí
 • práce s měnami

Inteligentní 4D klient – server

 • systém využívá architektury inteligentního serveru 4th Dimension

Komplexní datová základna pro kvalitní rozhodování a řízení

 • maximální provázanost dat a promyšlená datová struktura vytváří spolu s nástroji dodávanými s IS SIDUS a integrovanými nástroji 4th Dimension prostor pro skutečně manažerské pohledy na firmu

Silné kontroly během pořízení

 • řízení pořízení pomocí parametrů a číselníků
 • definice sledovaných a pořizovaných údajů pro jednotlivé typy dokladů případně přístupných hodnot

Projekce znalostí a zkušeností

 • využití zkušeností z více než 15 let vývoje a provozu systému ASŘ ZPoK
 • promítnutí zkušeností více než 1000 uživatelů
 • využití připomínek a poznámek od auditorů, daňových a ekonomických poradců

Kontaktní osoba

Tomáš Sysel
+420 313 121 325
+420 603 571 297
sysel.bn@agrodat.cz